Nevieš čo sa spýtať na pohovore? Týmito otázkami zaujmeš

čo sa spýtať personalistu

Na záver pohovoru dostane zvyčajne každý kandidát poslednú otázku, ktorá znie: Máte na nás nejaké otázky? Karta sa obracia a kandidát má na chvíľu príležitosť viesť pohovor. Túto možnosť treba naplno využiť a vyspovedať tak personalistu. Základné pravidlo pri otázkach je relevantnosť. To znamená pýtať sa otázky k veci. Ak sa kandidát nespýta žiadnu otázku, môže to na druhej strane vyvolať pocit nezáujmu a tým si môže uškodiť. Pýtanie sa otázok je priestor a príležitosť na prejavenie entuziazmu a seriózneho záujmu o danú prácu. Kvalitou svojich otázok sa dokážeš odlíšiť od väčšiny konkurencie.

Otázky by sa mali prioritne týkať pracovnej pozície, o ktorú máš záujem, spoločnosti, v ktorej by si pracoval, prípadne noviniek firmy alebo noviniek z oblasti priemyslu, v ktorom spoločnosť pôsobí. Tvoje otázky môžu vyzerať aj takto:

1# ZASTÁVAL V MINULOSTI NIEKTO TÚTO POZÍCIU?

Touto otázkou dokážeš odsledovať viacero vecí. Ak je pozícia novootvorená, pravdepodobne firma zaznamenáva rast, čo je pozitívne. Ak bola pozícia v minulosti obsadená máme tu dve možné varianty. Buď predchodca zaznamenal kariérny rast (tiež pozitívne) a posúva sa v kariérnom rebríčku vyššie alebo predchodca toto miesto z nejakých dôvodov opustil. Ak túto pozíciu niekto v minulosti zastával, môžeš sa ďalej pýtať na dôvody odchodu, na jeho vývoj, úspechy či neúspechy. Získaš tým dostatočný obraz o tom prečo firma obsadzuje túto pozíciu, či firma napreduje alebo naopak stagnuje a ľudia ju opúšťajú.

2# AKÉ SÚ KAŽDODENNÉ POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSTI TEJTO POZÍCIE?

Túto otázku je vhodné spýtať sa vtedy ak aj po celom pohovore nemáš stále jasno, čo by ťa presne na pozícií čakalo. Podobná otázka, ktorá môže byť položená v súvislosti s každodennými aktivitami je: „Popíšte mi prosím bežný pracovný deň na tejto pozícií“.

3# ČO POVAŽUJETE ZA ÚSPECH / VÝZVU NA TEJTO POZÍCIÍ?

Zisťuješ, čo môže byť najťažší oriešok alebo, čo by si mal vykonať, aby si zaznamenal najrýchlejší úspech. Na základe tejto informácie dokážeš zanalyzovať, či si schopný dané výzvy prijať alebo sebakriticky posúdiť, že sa na túto pozíciu nehodíš.

4# AKÉ SÚ PODĽA VÁS NAJDÔLEŽITEJŠIE VLASTNOSTI / KVALITY ČLOVEKA, ABY USPEL NA TEJTO POZÍCIÍ?

Touto otázkou sa môžeš dopracovať k hodnotným informáciám a zistiť tak akého kandidáta naozaj hľadajú. Uvedomíš si, či naozaj spĺňaš predpoklady a kvality, ktoré sa od kandidáta vyžadujú a v prípade získania pracovnej ponuky ti pomôžu v rozhodovaní prácu prijať alebo nie.

5# S AKÝM TÍMOM ĽUDÍ BY SOM SPOLUPRACOVAL?

Určite každého zaujíma s akými ľuďmi by v práci prichádzal najviac do kontaktu. Otázka smerovaná na pracovný kolektív je z môjho pohľadu veľmi dôležitá. Ľudia alebo najbližší tím kolegov je jeden z rozhodujúcich faktorov prečo človek prácu opúšťa alebo v nej naďalej zotrvá.

6# AKÉ SÚ VAŠE OČAKÁVANIA OD NOVÉHO ZAMESTNANCA?

Zisti, čo môžeš očakávať a na čo sa pripraviť. Mal by si získať základný prehľad, čo zamestnávateľ vyžaduje od nového zamestnanca, aké má pozícia definované ciele, prípadne v akom časovom horizonte predpokladajú plné zaškolenie a výkon.

7# AKO HODNOTÍTE NOVÝCH ZAMESTNANCOV POČAS SKÚŠOBNEJ DOBY?

Nový zamestnanci majú zvyčajne iné podmienky počas skúšobnej doby a sú od nich očakávané aj iné výkony ako od bežných zamestnancov. V tomto je dobré mať jasno hneď od začiatku, aby náhodou nedošlo k nedorozumeniam medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

8# ČO MÁTE NAJRADŠEJ NA VAŠEJ PRÁCI / SPOLOČNOSTI?

Nechaj rozprávať personalistu (prípadne kolegov) o jeho vlastných skúsenostiach a získaš náhľad do firemnej kultúry. Sleduj ako na otázku reaguje, či rozmýšľa nad odpoveďou alebo sype z rukáva množstvo superlatívov.

9# AKO SA STARÁTE O OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ZAMESTANCOV VO VAŠEJ SPOLOČNOSI?

Otázkou poukazuješ na to, že ťa zaujíma osobný rozvoj a rast, čo je výborné. Taktiež sa môžeš opýtať na ostatné benefity spoločnosti alebo do akej miery je možný na danej pozícií kariérny rast.

10# KEDY PREDPOKLADÁTE UKONČENIE VÝBEROVÉHO PROCESU / AKÝ BUDE ĎALŠÍ POSTUP VO VÝBEROVOM PROCESE?

Uisti sa či informujú všetkých ľudí vo výberovom procese aj v prípade neúspechu. Taktiež sa spýtaj, či ich môžeš v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktovať. Upresni si komu sa môžeš ozvať a či máš na správnu osobu kontaktné údaje. Pohovor by si nemal opustiť bez toho, aby si vedel, čo bude ďalej nasledovať.

MAJ PRICHYSTANÝ ZOZNAM ASPOŇ 10 OTÁZOK NAPÍSANÝCH NA PAPIERI! TU SÚ 3 DÔVODY PREČO:

1. Nikdy ich nezabudneš

2. Dlhý zoznam otázok napísaný na papieri reprezentuje tvoju prípravu a skutočný záujem o pozíciu

3. Z tvojich 10 otázok budú určite niektoré počas pohovoru zodpovedané. Ty budeš mať v zásobe niekoľko ďalších a preto nenastane situácia, že by si sa nemal, čo opýtať.

Viac námetov na otázky, ktoré sa opýtať na záver pohovoru nájdeš v mojej pripravovanej audioknihe NÁJDI SVOJ JOB už čoskoro. Dovtedy si môžeš stiahnuť prípravu na pohovor a na záver si vytvoriť svoj vlastný zoznam otázok  Veľa šťastia.

10 otázok na pohovore mladyinzinier.sk

Jakub Hulín
Je autorom projektu Mladý Inžinier. Verí, že každý môže robiť, to po čom túži. "Nezáleží na tom, čo sme študovali, odkiaľ pochádzame alebo aké máme kariérne pozadie. Dôležité je, ako veľmi to chceme a čo sme ochotní pre to urobiť".
Komentáre